Provvedimento AGCM 8 settembre 2020, n. 28340

Poste Italiane - Mancata consegna raccomandata